Oppgåver, dobbel bestemming og plassering av eigedomsord