Litteraturen i mellomkrigstiden (luketekstoppgave, hangman og bildequiz)

Test deg selv om du har fått med deg sentralt innhold i delkapittelet om litteraturen i mellomkrigstiden.