Kapittelåpner 3
André Martinsen

3 Litteraturen fra 800 til 1850

Dette kapittelet spenner over et langt tidsrom. Vi har derfor delt det opp i underkapitler, og du finner oppgaver til de ulike periodene i menyen på venstre side.