Kapittelåpner 6
André Martinsen

6 Litteraturen fra 1945 til i dag

Dette kapittelet spenner over flere tiår med et stort litterært mangfold. Vi har derfor delt det opp i to underkapitler som du finner i menyen til venstre.