Kapittelåpner 7
André Martinsen

7 Språkhistorie og språkpolitikk