Sterke verb

Sterke verb er verb som ikkje får ending i preteritum. Dei fleste får heller ikkje ending i presens. Unntaket er nokre korte verb som å gågår. Dei fleste av dei sterke verba får vokalveksling, til dømes mellom e og a som i lese – les – las – har lese:

Infinitiv

Presens

Preteritum

Perfektum

å lese

les

las

har lese

å skrive

skriv

skreiv

har skrive

å finne

finn

fann

har funne

å gå

går

gjekk

har gått

 

Dei to verba å vere og å bli er sterke verb. Desse verba bruker du svært ofte. Lær dei!

 

å vere – er – var – har vore

 

å bli – blir – blei – har blitt

 

Nokre vanlege sterke verb

Infinitiv

Presens

Preteritum

Perfektum

å be

å bere

å binde

å bite

å bli

å brenne

å bryte

å dra

å drepe

å drikke

å drive

å ete

å falle

å fare

å finne

å fly

å flyte

å fryse

å få

å gi

å gje(ve)

å gjelde

å grave

å gripe

å gråte

å gå

å halde

å henge

å kom(m)e

å la

å la

å le

å lese

å ligg(j)e

å lyge/ljuge

å nyte

å pipe

å rekke

å rive

å ryke

å sige

å sitje/sitte

å sjå

å skine

å skjelve

å skjere

å skrike

å skrive

å skyte

å skyve

å sleppe

å slite

å slå

å sove

å sprekke

å sprette

å springe

å stele

å stige

å stikke

å stryke

å stå

å svike

å syng(j)e

å ta

trenge

å vekse

å vere

å verte

å vinne

ber

ber

bind

bit

blir

brenn

bryt

dreg/drar

drep

drikk

driv

et

fell

fer

finn

flyg/flyr

flyt

frys

får

gir

gjev

gjeld

grev

grip

græt

går

held

heng

kjem

lèt

lar

ler

les

ligg

lyg

nyt

pip

rekk

riv

ryk

sig

sit

ser

skin

skjelv

skjer

skrik

skriv

skyt

skyv

slepp

slit

slår

søv

sprekk

sprett

spring

stel

stig

stikk

stryk

står

svik

syng

tek/tar

treng

veks

er

vert

vinn

bad

bar

batt

beit

blei

brann

braut

drog

drap

drakk

dreiv

åt

fall

fór

fann

flaug

flaut

fraus

fekk

gav

gav

galdt/gjaldt

grov

greip

gret

gjekk

heldt

hang/hekk

kom

lét

lét

lo

las

låg

laug

naut

peip

rakk

reiv

rauk

saug

sat

såg

skein

skalv

skar

skreik

skreiv

skaut

skauv

slapp

sleit

slo

sov

sprakk

spratt

sprang

stal

steig

stakk

strauk

stod

sveik

song

tok

trong

vaks/voks

var

vart

vann

har bede/bedd/bedt

har bore

har bunde

har bite

har blitt

har brunne

har brote

har drege/dradd/dratt

har drepe

har drukke

har drive

har ete

har falle

har fare

har funne

har floge

har flote

har frose

har fått

har gitt

har gjeve

har golde/gjeldt

har grave

har gripe

har gråte

har gått

har halde

har hange

har kom(m)e

har late

har latt

har ledd/lett

har lese

har lege

har loge

har nytt/note

har pipe

har rokke

har rive

har roke

har sige

har sete

har sett

har skine

har skolve

har skore

har skrike

har skrive

har skote

har skove

har sloppe

har slite

har slege/slått

har sove

har sprokke

har sprotte

har sprunge

har stole

har stige

har stukke

har stroke

har stått

har svike

har sunge

har teke/tatt

har trunge

har vakse

har vore

har vorte

har vunne

Nettressurser