Spørjeord

Nokre spørjeord er pronomen, andre er adverb.

Her er dei viktigaste spørjeorda. Merk deg at vi bruker kv- i staden for hv- på nynorsk:

Bokmål

Nynorsk

hva

hvem

hvilken

hvor

hvordan

hvorfor

når

kva

kven

kva for ein/ei/eit

kor/kvar

korleis

kvifor/korfor

når

 

Merk deg at du berre kan bruke adverbet kvar når du spør om stad: Kvar har du vore? Om du skal spørje etter alder eller grad av noko, må du spørje med kor: Kor gamal er ho? Kor lenge har du vore her?

Nettressurser