St-verb

Nokre verb har -st i alle former. Dei blir kalla -st-verb eller refleksive verb. Dei to viktigaste st-verba er å synast og å finnast:

Å finnast – finst- fanst –har funnest

Å synast – synest – syntest – synst

 

Andre st-verb:

Å kjennast – kjennest – kjendest/kjentest – har kjenst

Å lukkast/lykkast – lukkast/lykkast – lukkast/lykkast – har lukkast/lykkast

Å minnast – minnest – mintest  - har minst

Å møtast – møtest – møttest – har møtst

Å slåst – slåst – slost – har slegest/slåst

Å trengast – trengst – trongst – har trungest

Å trivast – trivst – treivst – har trivest

Test deg selv

Nettressurser