Dobbel bestemming, aktiv og passiv

Dobbel bestemming

I og med at nynorsk byggjer på talemål, er uttrykksmåten i nynorsk ofte meir munnleg enn i bokmål. Ein slik munnleg uttrykksmåte får vi blant anna med dobbel bestemming. Dobbel bestemming inneber at vi har både eit bestemmarord framfor substantivet og bestemt form på substantivet:

Enkel bestemming

Dobbel bestemming (betre nynorsk)

I første avsnitt

I førre hundreår

Under andre verdskrig

I det første avsnittet

I det førre hundreåret

Under den andre verdskrigen

 

Vi får òg ein meir munnleg uttrykksmåte og dermed betre nynorsk når vi set eigedomsorda etter substantiva i staden for framfor:

Førestilt eigedomsord

Etterstilt eigedomsord (betre nynorsk)

din tekst

hans siste diktsamling

teksten din

den siste diktsamlinga hans

 

Aktiv i staden for passiv

I tråd med at du bør velje ein munnleg uttrykksmåte for å få god nynorsk, bør du prøve å bruke aktiv i staden for passiv:

Passiv

Aktiv (betre nynorsk)

Dette kan seiast på fleire måtar.

Tilværet blir skildra som meiningslaust av modernistane.

Ein kan seie dette på fleire måtar.

Modernistane skildrar tilværet som meiningslaust.

 

Dersom du likevel vil bruke passiv, bør du velje bli-passiv: Skarre-r er ein lyd som blir uttala langt bak i halsen. Du kan nemleg berre bruke -ast-former etter hjelpeverba bør, kan, , skal og vil: Særnamn skal skrivast med stor forbokstav. Sjå òg døma i ramma ovanfor.

Nettressurser