Genitiv

På bokmål er det vanleg å bruke såkalla s-genitiv for å uttrykke tilhøyrsle eller eigedom, til dømes diktets tema. På nynorsk er det mindre vanleg å bruke s-genitiv.

  • Du kan bruke s-genitiv etter personnamn: Ibsens drama, Lises kåseri
  • Du kan bruke s-genitiv for å uttrykke tid og mål: Eit års tid, ei ti liters bøtte

Elles må du uttrykke tilhøyrsle eller eigedom på andre måtar:

Bokmål

Nynorsk

Måte å uttrykke tilhøyrsle på

diktets tema

 

nynorskens oppslutning

 

forfatterens mening

 

 

ironiens effekt

 

dialektenes utvikling

tema i diktet

 

oppslutninga om nynorsken

 

meininga til forfattaren

forfattaren si meining

 

effekten ironien har

 

dialektutviklinga

Bruke preposisjon

 

 

 

 

Skrive om med sin/si/sitt/sine

 

Skrive om med leddsetning

 

Bruke samansetning

Test deg selv

Nettressurser