Romantisk realisme
Drap i et bondebryllup (1854) av Adolph Tidemand O. Væring Eftf. AS

Romantisk realisme