Naturalismen
"Utslitt" (1889) av Hans Andersen Brendekilde Odense Bys Museer

Naturalismen