Mellomkrigslitteraturen
"Kloke koner" (1935) av Kai Fjell O. Væring Eftf. AS

Mellomkrigslitteraturen