Litterært program

Et eget kompetansemål under hovedområdet «muntlig kompetanse» er at du skal «sette sammen og framføre et avgrenset litterært program». Det litterære programmet framføres muntlig, enten individuelt eller i grupper.

Hva er det? 

Det litterære programmet er en framføring hvor du/dere lager en forestilling som enten inneholder eller handler om litteratur. Et godt resultat oppnås gjerne ved å gjøre begge deler.

I formuleringen «sette sammen» ligger at programmet består av flere deler. Tenk gjerne på det litterære programmet som en forestilling med flere innslag. Innslagene kan være av ulik art, men alle delene må høre inn under ett samlende, litterært tema. Temaet kan for eksempel være en litterær periode, en forfatter, et tema som ofte behandles i litteraturen, en bestemt sjanger, eller litteratur som har ført til konflikt og debatt.

En oppgave som åpner for kreativitet

De konkrete rammene for programmet vil være ulike fra skole til skole. Men en viktig fellesnevner er at det litterære programmet åpner for kreative innslag.

Du kan legge inn rollespill, kostymer og rekvisitter, filmsnutter, musikalske innslag, diktopplesning, quiz eller annen aktivisering av publikum. Imidlertid er det viktig at valg av virkemidler er gjennomtenkte og at de kreative innslagene tjener et formål. For eksempel kan modernistisk musikk sette stemningen for opplesning av et modernistisk dikt, et skuespill kan fremheve en viktig scene i en ættesaga, eller et intervju kan iscenesettes for å tydeliggjøre sentrale sider ved et forfatterskap.