Fordypningsoppgaven

Fordypningsoppgaven gir deg en flott mulighet til å jobbe med noe du liker ekstra godt i norskfaget. Læreplanen sier at du skal gjennomføre en selvvalgt og utforskende fordypningsoppgave med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne, og velge kommunikasjonsverktøy ut fra faglige behov.

Selvvalgt

«Selvvalgt» betyr at du selv bestemmer hvilket emne du vil jobbe med. Du kan velge mellom språklig, litterært eller «annet norskfaglig emne». Her får du altså sjansen til å fordype deg for eksempel i favorittforfatteren din eller jobbe med et språklig tema som virker spennende. Eller kanskje du er spesielt interessert i film, reklame eller retorikk? For flere ideer: Se Forslag til emner.

Selv om fordypningsoppgaven byr på mange valgmuligheter, er det likevel viktig å minne om at emnet må være norskfaglig. Fordypningsoppgaven er ikke en oppgave i historie eller samfunnsfag. Hvis du for eksempel velger andre verdenskrig som tema, må du passe på at oppgaven handler om hvordan krigen blir behandlet som tema i tekster, ikke som en historisk hendelse!

Fordypning

Ordet fordypning forteller at oppgaven skal være av et visst omfang. Læreplanen sier ikke hvor mange eller hvor lange tekster du skal studere. Det er likevel naturlig å se kravet om fordypning i lys av kompetansemålet som sier at du skal kunne orientere deg i «store mengder tekst av ulik kompleksitet og velge ut, sammenfatte og vurdere relevant informasjon». Hvis du for eksempel velger et forfatterskap som emne, kan det kanskje være naturlig å lese tre romaner av den aktuelle forfatteren. Disse tekstene kalles primærlitteratur. I tillegg må du lese såkalt sekundærlitteratur. Dette er for eksempel fagstoff om den forfatteren du har valgt. Du kan lese mer om sekundærlitteratur under kildebruk.

Utforskende

Begrepet «utforskende» sier noe om måten du skal jobbe på. Du skal formulere en eller flere problemstillinger, som er spørsmål du skal forsøke å svare på gjennom oppgaven din. Du bør bruke litt tid på å utarbeide problemstillingene slik at de blir gode, men du bør samtidig formulere dem så tidlig som mulig. Jo tidligere du har problemstillingene klare, desto lettere vil det nemlig være å studere tekstene eller det språklige materialet målrettet og systematisk.

Kjennetegn på en god problemstilling:

  • Problemstillingen er utformet som et spørsmål som starter med hva, hvordan, i hvilken grad eller på hvilken måte. Du bør unngå ja/nei-spørsmål.
  • Problemstillingen kan besvares ved hjelp av materialet eller tekstene du har valgt å studere.
  • Problemstillingen har ikke noe fasitsvar.

Se også Eksempler på problemstillinger.

Når du skal svare på problemstillingene, må du analysere materialet ditt. Hvilket analyseverktøy eller hvilken metode du skal velge, avhenger av emnet og problemstillingen. Du kan lese mer om dette under forskningsmetoder.

Presentasjon

Arbeidet ditt skal også presenteres. I prinsippet skal du kunne velge presentasjonsmåte fritt, for læreplanen sier at du skal «velge kommunikasjonsverktøy ut fra faglige behov». Her er likevel praksisen på skolene litt forskjellig. På noen skoler står tradisjonen med muntlig presentasjon sterkt, og elevene oppfordres til å holde et foredrag på omkring 15 minutter. Andre skoler ber elevene om å levere en lengre skriftlig tekst. Det er også mulig å presentere fordypningsoppgaven som en sammensatt tekst, for eksempel et nettsted. Under Presentasjonstips finner du råd for hvordan du kan lykkes med ulike typer presentasjoner.