Oppbygning og rød tråd

At kompetansemålet inneholder formuleringen "sette sammen" betyr krav til en gjennomtenkt og hensiktsmessig oppbygning.

Dette kan du oppnå ved å:

  • være nøye med å gi publikum den mest generelle informasjonen først, før du går inn på detaljer (den omvendte pyramide). Dette er spesielt viktig hvis deler av stoffet du presenterer er ukjent for tilhørerne.
  • legge inn en spenningskurve med et høydepunkt på slutten. Da blir publikum sittende igjen med et godt inntrykk.
  • lage en engasjerende eller oppsiktsvekkende åpning for å fange publikums interesse fra første stund.
  • legge inn en tydelig, rød tråd. Dette kan du for eksempel oppnå gjennom å lage en bestemt setting for programmet. Det kan være et tv-show, en skoletime, et portrettprogram, en dokumentar, en reise i tid og rom eller annet. Her er det bare fantasien som setter grenser.
  • ha gjennomtenkte, smidige overganger mellom innslagene.