Hva kjennetegner et litterært program med høy måloppnåelse?

  • Det har en tydelig og gjennomtenkt oppbygning og rød tråd.
  • Det viser at du har gode kunnskaper om tema, og det er norskfaglig lærerikt for publikum.
  • Det har underholdningsverdi, det viser kreativitet og engasjement.
  • Det er høyt nivå på fremføringen gjennom god innlevelse og formidlingsevne (blikkontakt, stemmebruk, kroppsspråk).