Forfatterskap

  • Skuespill hvor Amalie Skram ser tilbake på sitt turbulente liv (eller en annen forfatter hvis liv har gått i bølgedaler). Innslag av relevante tekster, enten gjennom opplesning, gjenfortelling eller skuespill.
  • Fortellestund i en barnehage om eller med en kjent barnebokforfatter. Fortelleren forteller om seg selv og bøkene sine.
  • Forfatterbesøk på en ungdomsskole. Tore Renberg snakker om Mannen som elsket Yngve, Kompani Orheim og/eller andre tekster. Samtale mellom Renberg og "elevene". Velg eventuelt en annen ungdomsbokforfatter.