Litteratur som skaper debatt

  • Om å bruke sitt eget liv i litteraturen. Bokbad med forfattere som skriver selvbiografisk. Karl Ove Knausgård, Yahya Hassan og Tore Renberg, eller andre.
  • Konflikt og kulturkamp. Albertine fra Albertine og Ask Burlefot fra Sangen om den røde rubin i samtale om forbudt litteratur med utgangspunkt i sin egen skjebne.
  • Henrik Ibsen og Knut Hamsun i diskusjon om hva som er god litteratur. Med innslag fra relevante tekster. Avstemning blant publikum etterpå om hvem som vant diskusjonen.
  • Kulturkampen i mellomkrigstida. Kulturkonservative og kulturradikale i diskusjon om hva som er god og viktig kunst. Forslag til kulturkonservative: Eivind Berggrav, Fredrik Ramm og Sigrid Undset. Forslag til kulturradikale: Sigurd Hoel, Arnulf Øverland, Aksel Sandemose og Rolf Stenersen (velg ut).