Enkelttema

  • Identitet og roller i litteraturen. Lillelord (Borgen), Innsirkling (Tiller) og Plutselig høre noen åpne en dør (Marstein). Hovedkarakterene møtes til samtale om identitet og roller.