Forslag til emner

Forslag til språklige emner

 • Talemålsutvikling
 • Slang
 • Multietnolekt
 • Importord
 • Nabospråkforståelse

Forslag til litterære emner

 • Forfatterskap
 • Temastudium: Litteratur om kulturmøter, krig, kvinneliv, vennskap
 • Sjangerstudium: Kriminallitteratur, fantasy, science fiction, biografi, rapptekster
 • Grunnfortellinger: Gamle og nye overvinne monsteret-historier (se læreboka side 84)
 • Studium av virkemidler: Bruk av eventyrtrekk i samtidstekster

Andre norskfaglige emner

 • Retorikk
 • Film
 • Tv-program
 • Reklame
 • Blogg
 • Tegneserie