Eksempler på problemstillinger

Emne: Talemålsutvikling i Telemark

Problemstillinger: Hvilke likheter og forskjeller er det mellom talemålet til personer i ulike aldersgrupper fra Vinje og Seljord i Telemark? Hva kan dette fortelle om talemålsutvikling i Telemark?

 

Emne: Ungdomsspråk

Problemstilling: I hvor stor grad endres bruken av slang etter hvert som man blir eldre? En studie av språk i aldersgruppene 13-14 år og 18-19 år i Sandefjord.

 

Emne: Ungdomsromaner av Simon Stranger

Problemstillinger: Hvilke politiske temaer tar Simon Stranger opp i romanene Barsakh, Verdensredderne og De som ikke finnes? Hvordan blir disse temaene behandlet i romanene?

 

Emne: Kriminalromaner av Jørn Lier Horst

Problemstilling: Hvordan klarer Jørn Lier Horst å skape og holde på spenningen i kriminalromanene sine?

 

Emne: Barnemishandling som tema i romaner

Problemstillinger: Hvordan blir temaet barnemishandling behandlet i romanene Ondskapen av Jan Guillou, Rød var min barndoms dal av Sigrun Tale og Gulldronning perledronning av Margaret Skjelbred? Hvordan takler hovedpersonene mishandlingen?

 

Emne: Film som grunnfortellinger

Problemstilling: I hvilken grad kan actionfilmene Veiviseren og Tomorrow Never Dies betraktes som varianter av same grunnfortelling?

 

Emne: Retorikk i reklame

Problemstilling: Hvordan brukes retoriske appellformer i kampanjer for hjelpeorganisasjonene Plan og Kirkens nødhjelp?