Forskningsmetoder

For å svare på problemstillinger innenfor et litterært fordypningsemne må du lese og analysere de tekstene du har valgt. Det kan for eksempel være aktuelt å se spesielt på komposisjon, synsvinkel, person- eller miljøskildring, avhengig av hvordan problemstillingen(e) er formulert. For å lykkes med et litterært fordypningsemne kan det være lurt å repetere tekstanalyse fra vg1 og vg2.

Hvis du har valgt et språklig emne, må du samle inn et materiale og studere dette. Her kan ulike metoder være aktuelle, for eksempel analyse av skriftlig tekst, spørreundersøkelse, lydopptak eller intervju. Dersom du skal kunne si noe generelt om et språklig fenomen, for eksempel hvordan ungdomsspråk forandrer seg med alder, bør materialet ditt være så stort som mulig. Da er kanskje en spørreundersøkelse med mange informanter riktig metode å velge.

Dersom du velger et annet norskfaglig emne, må du bruke analyseverktøy som passer til emnet. Har du valgt retorikk, må du bruke begreper fra retorikken i analysen din. Har du valg film, må du studere filmspråklige virkemidler, og så videre.