Presentasjonstips

Skriftlig presentasjon

Det kan være aktuelt å presentere fordypningsoppgaven som en skriftlig tekst. En slik tekst kan være en forskningsrapport med følgende disposisjon:

 • Innledning med presentasjon av emne og problemstilling(er)
 • Presentasjon av tekster/materiale og metode. Hvis du har litteratur eller film som emne, bør du gi et kort handlingsreferat av tekstene før du begynner på analysen.
 • Analyse og drøfting. Her svarer du utfyllende på problemstillingen. Denne delen skal utgjøre hoveddelen av rapporten din.
 • Avslutning med oppsummering og konklusjon som følger logisk av drøftingen.
 • Alfabetisk kildeliste. Del gjerne lista i to: Primærlitteratur og sekundærlitteratur.

Muntlig presentasjon

En muntlig presentasjon bør ha omtrent samme struktur som en forskningsrapport:

 • Innledning med presentasjon av emne og problemstillinger
 • Presentasjon av tekster/materiale og metode
 • Analyse og drøfting
 • Avslutning med oppsummering og konklusjon
 • Oversikt over kilder du har brukt

Her er noen tips for å lykkes med en muntlig presentasjon av fordypningsoppgaven:

 • Lær deg stoffet godt.
 • Bruk stikkord i presentasjonen og prøv å løsrive deg fra manus slik at du kan se på publikum mens du snakker.
 • Bruk presentasjonsverktøy på måter som hjelper publikum med å få med seg det du sier. Bruk gjerne stikkord og illustrasjoner for å fremheve viktige poenger.
 • Repeter det du lærte om muntlig kommunikasjon i vg1 og vg2.

Sammensatt tekst

Det er også mulig å presentere arbeidet som en mer kompleks sammensatt tekst, for eksempel en film eller et nettsted. Hvis du velger et slikt kommunikasjonsverktøy, må du sørge for at du får vist den faglige kompetansen som læreplanen krever. Du må blant annet vise at du kan behandle et emne grundig, og at du kan svare på en problemstilling.