Hvordan oppstod det "romantiske" synet på naturen?

Les spørsmålene nedenfor. Klikk deretter på lenka i nettressursen og se nrk-programmet. Svar skriftlig på spørsmålene underveis eller etterpå. 

  1. Hvem var det som lanserte idéen om at vill og uberørt natur var vakker, ifølge programlederen?
  2. Hvordan knyttes industrialisering og maskiner til det nye synet på naturen?
  3. Hvilken rolle hadde britiske overklasseturister for synet på norsk natur?
  4. Hvordan beskriver forsker ved Høgskolen i Telemark, Bjørn Tordsson, natursynet i romantikken?
  5. Hva hørte med i tursekken når den ekte romantikeren skulle ut i naturen, ifølge Tordsson?
  6. Hvilken kjent norsk romantisk lyriker siteres i programmet?