Typisk norsk på fem minutter

Gå inn i nettressursen og se videoen hvor Petter Schjerven bruker fem minutter på å snakke om hva som er typisk norsk.

  1. Schjerven trekker fram mange fakta. Hvilke av disse overrasket deg mest?
  2. I hvilken grad gir Schjerven et riktig bilde av Norge og nordmenn? Diskutér spørsmålet.
  3. Hvilken forklaring gir sosiologen Thomas Hylland Eriksen på at nordmenn er så opptatt av sin nasjonale identitet?