Kildelista i læreboka

Kildelista i læreboka har dessverre falt ut av det første opplaget av boka. For de som mangler den i boka, finner dere den her.