Illegal litteratur under andre verdenskrig

Det ble distribuert mye litteratur i løpet av krigsårene, men dette var illegal litteratur. Illegal litteratur er litteratur som er forbudt av styresmaktene i et land. Denne litteraturen kan være av en slik art at den taler mot de som sitter ved makta, eller at den har en form eller et innhold som makthaverne ikke liker.  I Norge var det spesielt mange aviser som utgjorde den illegale litteraturen, og Bulletinen, London-Nytt, Alt for Norge og Friheten var blant de mest kjente og leste. Til sammen 112 personer mistet livet som følge av arbeidet med illegal litteratur.

Det var ikke nødvendigvis de mest skrivekyndige som forfattet illegal litteratur, men de som hadde mot til å stå opp mot det nazistiske styret. Dermed er litteraturen av ulik kvalitet. Litteraturens funksjon var i størst grad å informere om ulike begivenheter i Norge og utlandet, oppmuntre til samhold i det norske folket og utøve motstand mot naziregimet. Et eksempel på en slik tekst er minneordet nedenfor. Minneordet er over Ørnulf Slåttelid som bare ble 23 år gammel før han ble myrdet av Gestapo, sikkerhetspolitiet i Tyskland, under andre verdenskrig.

 

TO AV VÅRE FREMSTE UNGDOMSFØRERE MYRDET AV GESTAPO

Den 18 mai fikk Gestapo fatt i en av den nasjonale fronts beste ungdomskrefter, Ørnulf Slåttelid. Samme dag var han død. En kan mene at det er harde kampforhold som bys den ungdom som i dag står på utsatte poster i den nasjonale frihetskampen. Men målet er kampen verd. Og det visste Slåttelid. Klarhodet, handlekraftig, og villig til å gi sitt liv gikk han inn for oppgavene. Han ble ikke mer enn 23 år, men han var allerede kjent som en av de beste ungdommer norsk arbeiderbevegelse har fostret. Da landet vårt ble overfalt og undertrykt av tyskerne nølte han ikke, men kastet all sin kraft inn for det som i dag står som det viktigste for en hver nordmann: Å kjempe for et fritt Norge, om nødvendig med livet som innsats. Og derfor vil han minnes lenge etter at landssvikerne ligger glemte i sin grav. […]

 

 Oppgaver

  1. Hvordan blir Ørnulf Slåttelid framstilt?
  2. Hvordan blir kampen hans satt i sammenheng med den nasjonale kampen mot nazistene?
  3. I nettressursen under finner du en lenke til Arkivverket. Der kan du søke på «Illegale aviser». Her kan du lese artikler om illegal litteratur, og du kan se illegale plakater. Hvilken funksjon tror du slike tekster hadde på befolkningen?
  4. Hvis du søker på «Humor og propaganda» på samme nettside, finner du flere propagandaplakater og karikaturtegninger fra andre verdenskrig. Lag en plakat eller lysbildepresentasjon der du presenterer og tolker noen av disse propagandaplakatene og karikaturtegningene.

Nettressurser