Norske erstatningsord for engelske importord

Hvor gode er språkrådets forslag til erstatningsord?

Gå inn på Språkrådets liste over erstatningsord for engelske importord. Finn eksempler på erstatningsord du synes er gode, og erstatningsord du ikke synes fungerer så godt. Begrunn synspunktene dine. Hvis dere jobber sammen i klassen, kan dere dele dere i grupper og ta for dere ord på en eller to bokstaver hver.

Nettressurser