Lær begreper fra norrøn litteratur med trekolonnenotat

For å få oversikt over den norrøne litteraturen kan det være lurt å lage et trekolonnenotat med begreper, forklaringer og eksempler. Her er et forslag til begynnelse på et slikt notat:

 

 
Begrep Forklaring Utdyping/eksempel 
  Håvamål      Eddadikt med gode råd

Norrøne verdier: Gjestfrihet, måtehold, ettermæle  

  Ættesaga        Historier om slekter på island på 900- og 1000-tallet     

Konflikter, sagastil, Gunnlaug Ormstunge