Peder Claussøn Friis
Malt av Peter Reimers (1570-1626). Datert 1614, Valle kirke. Kolbjørn Andersen. Wikimedia Commons.

Peder Claussøn Friis - Norsk prest og humanist

Peder Claussøn Friis (1545–1615) var en språkmektig prest som virket på Lista og i Stavanger. Friis var aldri utenfor Norges grenser, men behersket likevel latin, tysk og engelsk. Som forfatter skrev han på et kaotisk dansk med innslag av norske ord. Blant hans viktigste arbeider er oversettelsen av Snorres kongesagaer fra norrønt til dansk.

Lesningen av Snorre ga Friis god innsikt i Norges historie, og i den topografiske framstillingen Norrigis Bescriffuelse (1613) skildrer han blant annet landets fortid og nasjonale egenart. Her sammenligner han Norge med et tre i utvikling. Friis gir detaljerte skildringer av naturfenomener, samfunnsforhold, skikker og tradisjoner. Han drøfter grundig og seriøst sjøormer, tegn og varsler. I tillegg tar han opp forskjeller mellom nordmenn og andre skandinaver. Det var noe spesielt med nordmennene, hevder han. De hadde et ekstra anstrengt forhold til prester og ikke minst den nye reformerte kristendommen. Nordmenn var «et hart, motvillig, ulydigt, selvraadigt oc overdaadigt, urolig, oprørisk oc blodgirigt Folck». Forestillinger om den typisk norske egenrådigheten og frihetstrangen var altså på plass lenge før 1800-tallets nasjonsbygging (se kapittel 4 i læreboka).

Friis var også svært opptatt av naturkunnskap. I skriftet Om Diur, Fiske oc Trær udi Norig (ca 1590) gir han et innblikk i samtidens oppfatning av naturfenomener. Friis refererer fantastiske forestillinger samtidig som han legger vekt på øyenvitnebevis. Tekstene viser en blanding av gammel overtro og en forsiktig empirisk tilnærming til naturen. Naturstudier er ikke lenger bare lesning av gamle autoriteter. Nå må påstandene helst belegges med konkrete observasjoner og praktiske undersøkelser på for eksempel dyr. Et godt eksempel på det finner vi i den lille beretningen om lemener, skrevet med Friis’ karakteristiske danske ortografi.

Om Diur, Fiske oc Trær udi Norig (ca. 1590) – ”Om Lømmer eller Lemminger" (Utdrag)

Les teksten i vedlegget på høyre side og svar på oppgavene:

1. Hva er den folkelige oppfatningen av hvor lemener kommer fra?

2. Hvilke bevis gir forfatteren for at teorien om lemenenes opprinnelse er sann?

3. Hvilken forklaring har han på at det regner lemener fra himmelen?

4. Hvilke andre skapninger faller ned med regnet?

5. På hvilken måte viser denne teksten en blanding av overtro og en mer moderne holdning til kunnskap?