Jens Nilssøn
Wikimedia Commons

Jens Nilssøn - Prest og astronom

Jens Nilssøn (1538–1600) var en av de mest sentrale humanistene i Oslo på slutten av 1500-tallet. Gjennom studier i utlandet lærte han seg språk og ble godt kjent med den klassiske litterære tradisjonen. Han var også en venn av den danske astronomen Tycho Brahe.

Nilssøns viktigste oppgave ble etter hvert innføringen av reformasjonen i Norge. Som prest og biskop var han svært opptatt av å kalle folket til bot og bedring. Et eksempel på Nilssøns humanistiske appell til omvendelse finner vi i teksten ”Om den illevarslende kometen” (1577), opprinnelig skrevet på latin. Der skildrer han en brennende komet som viste seg over Oslo. Nilssøns tekst er skrevet etter modell fra den latinske leilighetsdiktningen med en lang rekke referanser til den klassiske tradisjonen. Gjennom flere hundre år hadde det vært vanlig å tolke spektakulære naturfenomener som varsler fra Gud. Beskrivelsen av himmellegemene viser også en sammenblanding av astrologi og astronomi som var typisk på 1500– og 1600-tallet.

”Om den illevarslende kometen” (1577)

Les teksten og svar på spørsmålene:

  1. Hvordan beskrives kometen på himmelen? Finn noen av de språklige bildene og referansene.
  2. Hvor i teksten ser vi spor av naturvitenskapelig forklaring på fenomenet?
  3. Hvor interessert er fortelleren i den naturvitenskapelige forklaringen?
  4. Hva er kometens egentlige betydning og tekstens viktigste budskap?
  5. Gå til astronomi.no. Skriv inn datoen 10. november 1577, 4-5 timer etter solnedgang (dvs. mellom kl. 20 og 21) med utgangspunkt i Oslo. Finn så mange av stjernebildene og planetene som beskrives i teksten.

Nettressurser