William Shakespeare
William Shakespeare. Trolig malt av John Taylor. Lenge antatt å være det eneste portrettet av Shakespeare. Wikimedia Commons

Hamlet av William Shakespeare

William Shakespeare (1564-1616) er verdenslitteraturens mest berømte og kanskje viktigste forfatter. Du kan lese mer om ham på side 88 i læreboka.

Les utdraget fra Hamlet på side 330 i læreboka. Se deretter noen av de filmatiserte versjonene.

1. Hvilken versjon liker du best?

2. Lag en presentasjon av Hamlet for klassen.

3. Dramatiser Hamlets tale. Eksperimenter med ulike versjoner.