"Om romsåsdialekt og hip hop"

Gå inn i nettressursen under og se klippet fra NRK-programmet Selskapet. Samtalen handler om bruk av multietnolekt og dialekt i litteratur og musikk. Svar deretter på spørsmålene under. 

 

  1. Hvilke likheter mellom Skaranger og Alf Prøysens tekster blir trukket fram i klippet?
  2. Gitarist Knut Schreiner sier at det å bruke dialekt gir "et slags adelsmerke". Hvordan begrunner han dette?
  3. Schreiner hevder at det er vanskelig å få tekster til å låte bra på norsk. Hva kan være forklaringen på dette? Skriv ned dine egne tanker om spørsmålet før dere tar en samtale om det i klassen.

 

Nettressurser