Norges vanskeligste dialekt?

Gå inn i nettressursen under og se klippet fra Norsk attraksjon.

I klippet kan du se hvordan en gruppe vallebygdinger samler inn spesielle ord og uttrykk fra den tradisjonelle dialekten. Se klippet og svar på spørsmålene under. I nettressursen finner du en lenke nettsida hvor de publiserer funnene sine.

  1. Den tradisjonelle valledialekten har personbøying av tallord. Hvordan bøyes tallordene?
  2. Hvilken sjelden kasus henger igjen i Valle fra norrøn tid? Gjengi eksempelet Linda prøver å lære seg.
  3. Linda spør etter veien til kommunehuset i en butikk. Lytt et par ganger til det butikkmannen sier og prøv å oversette det til bokmål eller nynorsk.
  4. Hva heter "smekke" på tradisjonell valle-dialekt?
  5. Og hva heter "kattunge", "forkjølet" og "vannskrekk"?
  6. Refleksjonsoppgave: Hvilke verdier ligger det i å ta vare på og dokumentere dialekter, slik de gjør det i tv-klippet?

 

Nettressurser