Nabospråkforståelse

Les teksten under bildet av tannkremtuben s. 292 i læreboka. Finn flere produkter som har merking på en blanding av norsk, svensk og dansk. Ta bilde av produktene eller ta dem med på skolen. Diskuter løsningene som er gjort.