Oppsummeringsspørsmål

Les kapittelet om samisk språk og kultur (s. 263-272) i Kontakt påbygg og svar så på spørsmålene under.  

 1. Hvor i Norge er samene ikke en minoritet?
 2. Hvor stor er forskjellen på nord- og sørsamisk språk?
 3. Hvordan skiller alfabetet i nordsamisk seg fra det norske alfabetet?
 4. Hvorfor er det mindre sannsynlig at Nordsamisk dør ut, enn de andre samiske språkene?
 5. Hvorfor er 8. november 1852 en viktig dag i samisk historie?
 6. Kan man si at Norge lyktes med sin fornorskingspolitikk overfor samene?
 7. Hvorfor forandret fornorskingspolitikken seg på 1950-tallet?
 8. Hva var Alta-saken?
 9. Hvorfor er 1989 og 1990 viktige år for norske samer?
 10. Hva er Nils-Aslak Valkeapää kjent for?
 11. Hva er en noaide?
 12. Hva er duodji?