Retorisk analyse av kong Haralds tale 1.9.16

I 2016 er et jubileumsår for kongeparet vårt. Det er 25 år siden kong Harald og dronning Sonja overtok tronen etter kong Olavs død. I år har de vært på reiser over hele landet og invitert til hagefester i mange byer. 1. september 2016 inviterte de 1500 representanter fra alle landets fylkes i sin "egen hage", Slottsparken. Kong Olav holdt en tale som har blitt hyllet av mange. 

Du kan se og høre talen, lese reaksjoner på den i ulike medier og analysere den retorisk. 

Retorisk analyse av talen:

Se på side 21 og 22 i Kontakt for skjema over retorisk analyse. 

Se også nærmere på spørsmålene nedenfor: 

1. Talen innledes med beskrivelse av Norges natur. Hvorfor det, tror du?

2. Det er først og fremst menneskene i landet talen handler om. På hvilken måte kommer dette til uttrykk?

3. Hvilken effekt har det at Kongen bruker så mange kontraster og motsetninger i talen sin når han beskriver nordmenn? Noen eksempler er: "Nordmenn er unge og gamle, høye og lave, funksjonsfriske og rullestolbrukere." og "Noen har god selvtillit, mens andre sliter med å tro på at de er gode nok som de er."

4. Avslutningsvis sier Kongen: "Mitt største håp for Norge er at vi skal klare å ta vare på hverandre." og "At vi skal kjenne at vi – på tross av all vår ulikhet – er ett folk." Hva betyr det for folket at Kongen sier dette, mener du?

5. Er dette en god eller en mindre god tale? Begrunn svaret ditt. 

6. Skriv en retorisk analyse av talen, 2-3 sider er anbefalt lengde.