Muntlig eksamen

Når du er ferdig med påbyggskurset, skal du ha både skriftlige og muntlige eksamener, og det er vanlig at du skal opp i én muntlig eksamen. Du kan komme opp i alle muntlige fag, som for eksempel norsk, historie, naturfag eller programfaget ditt.

Muntlig eksamen er lokalt gitt, det vil si at den fylkeskommunen som eier skolen din, er ansvarlig for hvordan muntlig eksamen organiseres. Dette betyr at muntlig eksamen kan variere noe mellom de ulike fylkeskommunene. I vedlegget på høyre side kan du lese om ulike modeller for hvordan muntlig eksamen arrangeres.
Merk deg at det er noen forskjeller om du tar eksamen som skoleelev eller privatist.