Reklamefilm: Men hva vil du bli, da? (2018)

Se reklamefilmen «Men hva vil du bli, da?» fra DNB og svar på oppgavene. 

1. Hvem står bak reklamefilmen, og hva er formålet med den? (Hva vil de selge eller påvirke oss til å gjøre?) 

2. Vi får ikke vite hvilket firma som står bak filmen før helt på slutten. Hvorfor tror du firmaet ikke presenterer seg først? Hva har det å si for reklamens etos? 

3. Hvem er målgruppa for reklamefilmen? 

4. Hvilke følelser vil filmskaperne nå inn til hos denne målgruppa? 

5. Hvordan bruker filmskaperne ulike virkemidler for å spille på patos og vekke disse følelsene? Kommenter både den konkrete handlinga, utseendet til jenta, ansiktsuttrykk, kameravinkel og klipperytme, musikk, tale, andre lydeffekter og tekst. 

6. Jenta i filmen har tilsynelatende mulighet til å bli hva hun vil. Er dette et positivt budskap til ungdom i dag, eller kan det virke provoserende eller nedtrykkende? Diskuter i klassen med utgangspunkt i reklamen og kunnskapen dere har om samfunnet dere lever i. Prøv å bruke fornuftige og saklige logosargumenter.