Langsvaroppgaver (bokmål)

 

Her er fire eksempler på langsvaroppgaver (del B på eksamen). På eksamen skal du svare på én slik oppgave i tillegg til den obligatoriske kortsvaroppgaven. Overskriften lager du selv. 

Les om hvordan du svarer på en langsvaroppgave på sidene 50-52 i læreboka. Eksempel på hvordan du kan skrive en langsvartekst finner du på sidene 54-57 i læreboka. 

 

Oppgave 1

Vedlegg: Drager og helgener. Fra Drager. Mellom myte og virkelighet, Torfinn Ørmen, 2005. (Du finner teksten på side 319 i Kontakt Påbygging.)

Legenden om Sankt Georg og draken er en av mange fortellinger om helter som overvinner onde vesener. Skriv en resonnerende tekst der du reflekterer rundt hvorfor dette motivet er så mye brukt i kunst og litteratur. I teksten din bør du komme med flere eksempler på slike fortellinger fra kulturhistorien eller vår egen tid.

Kommentar: Når du skal reflektere, bør du komme med ulike forklaringer på hvorfor motivet er mye brukt. Du skal vise til tekstvedlegget og flere litterære tekster, filmer eller andre kulturuttrykk du kjenner til.

 

Oppgave 2

Vedlegg: Peer Gynt (utdrag), David Zane Mairowitz og Geir Moen, 2014. Tegneserieroman basert på Henrik Ibsens Peer Gynt. (Du finner teksten på sidene 359-362 i Kontakt Påbygging.)

Analyser den sammensatte teksten.

Kommentar: Når du skal analysere teksten, skal du skrive om både innhold og form. Du skal finne virkemidler både i bildene og teksten, og du skal skrive om samspillet mellom dem.

 

Oppgave 3

Vedlegg: «Voggesang for ein bytting», Haldis Moren Vesaas, 1955. (Du finner teksten på side 425 i Kontakt Påbygging.)

Tolk diktet og plasser det i en kulturhistorisk sammenheng.

Kommentar: Oppgaven er todelt. Når du tolker, skal du skrive om både motivet, formen og tematikken i diktet. Når du plasserer det i en kulturhistorisk sammenheng, skal du vise kunnskap om litteratur og samfunn på den tiden diktet ble skrevet. I denne oppgaven kan det også være relevant å trekke inn kunnskap om folkedikting.

 

Oppgave 4

Vedlegg:

  • Drager og helgener. Fra Mellom myte og virkelighet, Torfinn Ørmen, 2005. (Se side 319 i Kontakt Påbygging.)
  • David Zane Mairowitz og Geir Moen: Peer Gynt (utdrag). Tegneserieroman basert på Henrik Ibsens Peer Gynt. (Se sidene 359-362 i Kontakt Påbygging.)
  • Haldis Moren Vesaas, «Voggesang for ein bytting», 1955. (Se side 425 i Kontakt Påbygging.)

I alle de tre vedleggene får vi høre om ulike overnaturlige vesener. Kanskje kan slike skapninger representere noe vi frykter - det som er annerledes enn oss selv, eller ulike krefter i eller rundt oss? Skriv en kreativ tekst der du utforsker hvordan det overnaturlige kan representere slike trusler. Ta utgangspunkt i ett eller flere av vedleggene.

Kommentar: Denne oppgaven åpner for ulike løsninger, men det skal komme tydelig fram av svaret ditt at du bruker eksempler eller ideer fra ett eller flere tekstvedlegg. Du kan vise kreativitet i de innfallsvinklene og perspektivene du velger, og i måten du bruker språket på.